Blog

Antik Telmessos’un Likya’ya Özgü Kaya Mezarları

Lahit mezar
Fethiye’nin antik dönemlerdeki ismi;Telmessos. Bu kentin Likya ve Karya uygarlıklarının sınırında İ.Ö. 5. yy. da kurulduğu biliniyor. Günümüze ulaşan kalıntılardan, Helenistik ve Roma dönemlerinde kentin oldukça zengin ve yüksek bir kültüre sahip olduğu ve tanrı Apollon’a adanmış ünlü bir kehanet merkezi olduğu bilinmekte, Antik Telmessos’un Likya’ya özgü kaya mezarları, lahitleri, kale ve tiyatrosu bütün görkemiyle Fethiye’de görebilmek mümkündür. Kentin içinde ve dışında Likya tipi birçok lahit mezar örneğine rastlamak mümkün. Bu lahit mezarlarından biri de otelimizin hemen yanıbaşındadır. Lahitin orjınal tarihçesı ve çevirisi şöyledir;
Bu mezar yapıtı (Tapınak) ölümden sonra ibadete adanmak ve ebedi hatıra için Gaius Iulius Asklepiades’ in oğlu, Pınara vatandaşı, Stasithemis’ in oğlu Başrahip Likinnios’ un döneminde Iulia Verenia’ nın imtiyazlarını takiben Mart ayının 28’ inde Pınara Arşivleri şahitliğinde Heredotus tarafından yaptırılmıştır. – Bu bilgiler Pınara Arşivlerinde bulunmaktadır.-
Kendisi (yukarıda adı geçen Heredotus) ve karısı ve Heredotus tarafından evlat edinilen Iason’ un oğlu Tlepolemon’ un çocukları, Pinareus ve onun karısı ve Heredotus’ un kızı Sympherusa ve Gaius Iulius Asklepiades’ ın oğlu Pınara vatandaşı, Heredotus’ un erkek kardeşi Tleptolemos ve onların soyundan gelenler bu tapınağa gömülür. Kölelerimiz mezarın daha alt bölümlerine gömülürken bu tapınağa bu soydan başka hiçbir kimse gömülemez ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Tapınak yazıtına herhangi bir şey eklemek ya da iptal etmek yasaktır.
Herhangi biri kurallarımız dışında bir suç işler ya da başka birini mezara gömer ya da yukarıda belirtilen kurallar ile ilgili kurnazlıklar yapar ise o kişi saygısız olarak adlandırılır ve kendi mülkünden 2500 denaria Pınara halkına borçlanmış kabul edilir. Her kim bu kişiyi yakalarsa toplamda tutarın üçte birini alır.

Haberler